Menu
Kathleen Ruby

Noel Sardar

Rozhovor s ateistou
Noel Sardar (GB) | Hlavní sál
Ateistický pohled na svět je jedinečný a prezentuje se jako logičtější a racionálnější než ten náboženský. Na tomto semináři se podíváme na některé důležité otázky na které si musí ateista vytvořit názor stejně tak i křesťanské odpovědi na nejdůležitější otázky našeho života. Jaký je smysl života?